Ribiška družina Tolmin

Soča

Soča

Soča

naredi od izvira v Trenti do vtoka potoka Vogrščka pod jezom za HE Doblar kar 65,2 km dolgo pot.

Njenih prvih 10 km, do potoka Vrsnik so gojitvene vode za soško postrv in tipično postrvje vode hitrih brzic in skrivnih tolmunov. Naseljujejo jo predvsem postrvi: soška, njeni križanci, potočna postrv in še ostanki šarenke, potočni glavač, od sotočja z Lepeno navzdol pa tudi že lipan.

Soča

Soča

Od Čezsoče pa do potoka Vogršček spada Soča v naš ribolovni revir. Po mirnem toku po bovški kotlini se pod Srpenico spusti v divji tok med skalami in preko brzic, zajema sapo v globokih tolmunih, se pri Kobaridu umiri, da se nato med belimi sipinami mehko pretaka proti Tolminu.

Pod Kobaridom se ribjim vrstam, ki jo naseljujejo pridružijo še štrkavec, grba, primorski blistavec, pisanec, mrenič in posamezni linji. Na celem delu pa lahko najdemo tudi laškega koščaka.

Soča pri Kobaridu

Soča pri Kobaridu

Po združitvi s Tolminko se Soča vlije v akumulacijsko jezero za HE Doblar. Do jezu v Podselu je dolgo kar 7 km. V njegovih globinah živijo največje soške postrvi, bogato pa je tudi z vsemi ostalimi ribjimi vrstami.

Do potoka Vogrščka, kjer zapusti naš ribiški okoliš ostane Soči še 1,3 km siromašne podobe, saj je večina vode po ceveh speljana v elektrarno in struga sameva bolj prazna.

 
Nadiža

Nadiža

Učja

priteče iz Italije in do izliva v Sočo naredi 6,1 km dolgo pot. Je hitra alpska reka, a zelo težko dostopna, nekoliko lažje le tik ob državni meji in v izlivnem delu pod Žago. Naseljujejo jo postrvi, glavač, v spodnjem toku tudi lipan.
 
Nadiža

Nadiža

Nadiža

izvira v Italiji in se po 11,9 km dolgem toku vanjo tudi vrne. Do pod Sedla je skrita v ozki dolini polni brzic in globokih tolmunov, tu začne teči po vedno širši in prodnati dolini in se pod Robičem, preden nas zapusti, skoraj izgubi v širokih prodnih nanosih.

Naseljujejo jo vse vrste postrvi, lipan ,glavač in v velikem številu tudi vse vrste belic, ki se javljajo v naših vodah – štrkavec, grba, primorski blistavec, mrenič, pisanec in tudi laški koščak.
 
Pod vodo

Pod vodo

Bela

izvira pod Stolom nad Breginjem in se po 4,7 km dolgi poti, pri Podbeli izliva v Nadižo. Njena struga je bila v tridesetih letih tega stoletja skoraj v celoti regulirana – pregrajena z različno visokimi pregradami. Pod njimi so se oblikovali globoki tolmuni, nad njimi pa prodnate plitvine. Prvi kilometer Bele je gojitvena voda, preostalo pa ribolovna voda. Naseljujejo jo vse vrste postrvi, veliko je glavačev in laških koščakov, v spodnjem delu pa najdemo tudi lipana in nekaj belic.
 
Tolminka

Tolminka

Tolminka

izvira v Pologu, alpski dolini pod Bogatinom. Pot proti Soči si je utrla skozi ozko dolino, včasih divjo sotesko, ki je najlepša v predelu Tolminskih korit. Ko se prebije skoznje, se spusti v Tolminsko kotlino, kjer se umiri in se pod Bučenico izlije v Sočo. Njen tok je dolg 10,2 km. Ves čas je ribolovna voda, le predel Tolminskih korit je za ribolov zaprt.

Naseljujejo jo vse vrste postrvi in glavač, v delu ob Tolminu pa je tudi veliko lipana, včasih tudi kakšen štrkavec.
 
Idrijca

Idrijca

Idrijca

vstopa v Tolminski ribiški okoliš v vasi Stopnik. Je reka,ki ima bolj poudarjen značaj kraške reke z značilno zelenkasto barvo. Do Trebuše teče med bregovi, do vode poraščenimi z drevjem, skozi globoke tolmune preko hitrih brzic in prelivov. Pri Trebuši se njen tok nekoliko umiri, pojavijo se manjša prodišča. Tolmuni so še vedno globoki in dolgi, posebno tisti na Slapu, le prelivi in brzice so počasnejši in bolj umirjeni.Pri Bači pri Modreju se ulije v akumulacijsko jezero za HE Doblar in se pri Mostu na Soči zlije s Sočo.

Idrijca

Idrijca pri Stopniku

Celoten njen tok – 16,2 km je ribolovna voda. V njen dobimo vse vrste rib, ki jih najdemo v Tolminskem ribiškem okolišu: vse postrvi, tudi velike soške postrvi, lipana, glavača, štrkavce, jate grb, mreničev, blistavcev, pisance in tudi rake koščake.

 
Trebuščica

Trebuščica

Trebuščica

izvira pod Mrzlo rupo in se po 14 km dolgi poti, pri Trebuši izliva v Idrijco. Izvirnih 5,7 km vode je rezervat in gojitvena voda za soško postrv, preostali del – 8,3 km pa je ribolovna voda. Dolina po kateri teče je ozka, a številna manjša prodišča omogočajo prehod ob globokih tolmunih in mimo kaskad in brzic. Naseljujejo jo vse vrste postrvi, vanjo rade prihajajo na drst velike soške postrvi, lipan, glavač, v spodnjem delu pa tudi belice, predvsem mreniči, blistavci in štrkavci.

 
Bača

Bača

Bača

se izpod Slatnika in Lajnarja odpravi na dolgo pot po ozki Baški grapi, kjer jo ves čas spremljata in prečkata cesta in železnica, proti Idrijci, ki se ji pridruži v Bači pri Modreju.Pot je dolga 21,4 km. Prvi trije kilometri Bače so gojitvena voda za soško postrv, preostali del pa ribolovna voda, ki je z jezom v Klavžah razdeljena v dva dela. Zgornji del naseljujejo vse vrste postrvi, razen šarenke, glavači, malo lipana in nekaj belic – mreniči , pisanci in blistavci ter veliko rakov koščakov. V spodnjem delu se pojavi še šarenka in lipanov je več.

 
Koritnica (baška)

Baška Koritnica

Baška Koritnica

je majhna rečica, ki nastane z združitvijo potokov pod vasjo Rut in se po 4,7 km dolgi poti v vasi Koritnica izliva v Bačo. Njeni bregovi so gosto porasli z drevjem, njej tok je hiter, tik nad vasjo Koritnica se strmo spusti v dolino Bače. Naseljujejo jo postrvi, razen šarenke in glavač.

 
Kneža

Kneža

Kneža

je tipična alpska rečica, ki zbira svoje vode med Voglom in Rodico in se po ozki dolini, skozi soteske prebija v dolino Bače, ki se ji med Knežo in Klavžami tudi pridruži. Njena pot je dolga 8,3 km. Ves čas je ribolovna voda z vsemi vrstami postrvi, razen šarenke, prisoten je tudi glavač.


Domov | Predstavitev | Zgodovina | Ribogojstvo | Reke | Ribe | Ribolovni okoliš
Pravila in dovolilnice | Stanje voda | Jadranski lipan | Povezave

Ribiška družina Tolmin, Trg 1. maja 7, 5220 Tolmin
Tel.: 05 381 17 10, Fax: 05 381 17 11
Čuvajska služba: 031 649 074
Email: info@ribiska-druzina-tolmin.si
Sprejemna pisarna je odprta ob delavnikih od 8.00 do 15.00
© RIS 1999-2020